รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม299910.03
นาจะหลวย874151.72
น้ำยืน1492231.54
บุณฑริก1498422.80
ทุ่งศรีอุดม41800.00
น้ำขุ่น55030.55