รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม11354280.25
นาจะหลวย37053298.88
น้ำยืน5717130.23
บุณฑริก9681220.23
ทุ่งศรีอุดม310740.13
น้ำขุ่น1489780.05