รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม1135410.01
นาจะหลวย370500.00
น้ำยืน571710.02
บุณฑริก968100.00
ทุ่งศรีอุดม310700.00
น้ำขุ่น1489700.00