รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม13903110860.78
นาจะหลวย442922960.67
น้ำยืน562468631.53
บุณฑริก699422690.38
ทุ่งศรีอุดม192591190.62
น้ำขุ่น222311140.51