รายงาน::ตรวจสอบ มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม219428212.85
นาจะหลวย450235.11
น้ำยืน119300.00
บุณฑริก100600.00
ทุ่งศรีอุดม364195.22
น้ำขุ่น2254118.22