รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 ในแฟ้ม SERVICE

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม3380118644425.57
นาจะหลวย985841309213.28
น้ำยืน1494351925312.88
บุณฑริก1609095518234.29
ทุ่งศรีอุดม60468891614.74
น้ำขุ่น706391112815.75