รายงาน::ตรวจสอบ ประเภทการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม67183280.00
นาจะหลวย18140030.00
น้ำยืน26832800.00
บุณฑริก37197400.00
ทุ่งศรีอุดม11699200.00
น้ำขุ่น14202000.00