รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม67183212980.19
นาจะหลวย1814006230.34
น้ำยืน2683281500.06
บุณฑริก3719742090.06
ทุ่งศรีอุดม11699200.00
น้ำขุ่น14202080.01