รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม6718323410.05
นาจะหลวย181400410.02
น้ำยืน268328180.01
บุณฑริก371974560.02
ทุ่งศรีอุดม11699240.00
น้ำขุ่น142020550.04