รายงาน::ตรวจสอบ หมวดค่ารักษาที่ไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม76727050.00
นาจะหลวย22437200.00
น้ำยืน22047200.00
บุณฑริก23064600.00
ทุ่งศรีอุดม9116300.00
น้ำขุ่น10761900.00