รายงาน::ตรวจสอบวันที่จำหน่ายก่อนวัน admit

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม905400.00
นาจะหลวย1056393.69
น้ำยืน201800.00
บุณฑริก220510.05
ทุ่งศรีอุดม68630.44
น้ำขุ่น40000.00