รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เดชอุดม4790180.38
นาจะหลวย106600.00
น้ำยืน295390.30
บุณฑริก936290.10
ทุ่งศรีอุดม32520.62
น้ำขุ่น24300.00