รายงาน::ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม460460100.0
นาจะหลวย137137100.0
น้ำยืน26920.74
บุณฑริก28800.00
ทุ่งศรีอุดม4900.00
น้ำขุ่น5411.85