รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เดชอุดม119649417.87
นาจะหลวย278570.25
น้ำยืน114021201.05
บุณฑริก1421160.04
ทุ่งศรีอุดม226323210.25
น้ำขุ่น3280431.31