รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม907560.07
นาจะหลวย271660.22
น้ำยืน696920.03
บุณฑริก1257310.01
ทุ่งศรีอุดม61300.00
น้ำขุ่น306300.00