รายงาน::ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกนำเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เดชอุดม18854310
นาจะหลวย5185237077.15
น้ำยืน71549260.04
บุณฑริก9113160586.65
ทุ่งศรีอุดม25704276410.75
น้ำขุ่น3137130.01