รายงาน::เอ๊ะ!! คนไทยรายเดียวกันเสียชีวิตได้หลายวันและหลายสาเหตุโรคจริงหรือ

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เดชอุดม353318.78
นาจะหลวย1352115.56
น้ำยืน1482214.86
บุณฑริก1431913.29
ทุ่งศรีอุดม41717.07
น้ำขุ่น521223.08