รายงาน::(New)รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด(ครั้ง)จำนวนเอ๊ะทั้งหมด(ครั้ง)ร้อยละ
เดชอุดม10201264316.30
นาจะหลวย29396900.31
น้ำยืน5055715132.99
บุณฑริก7582120.00
ทุ่งศรีอุดม29508388813.18
น้ำขุ่น24328321313.21