รายงาน::(New)ทารกแรกเกิดทีมีการบันทึกภาวะพร่องออกซิเจนผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม41300.00
นาจะหลวย10300.00
น้ำยืน30100.00
บุณฑริก33500.00
ทุ่งศรีอุดม4700.00
น้ำขุ่น5000.00