รายงาน::(New)CHRONICFUไม่ถูกนับเป็นผลงาน อันเนื่องมาจากการบันทึกค่าความดันโลหิต

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม84171660.49
นาจะหลวย1669040.23
น้ำยืน13102140.13
บุณฑริก63154880.41
ทุ่งศรีอุดม2348730.47
น้ำขุ่น943610.21