รายงาน::(New)เรื่อง PHRs ด้อยคุณภาพเพราะไม่ทราบใครคือผู้ให้บริการวินิจฉัย

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนฝากครรภ์และคลอดทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม40700.00
นาจะหลวย15100.00
น้ำยืน14400.00
บุณฑริก19700.00
ทุ่งศรีอุดม8900.00
น้ำขุ่น6900.00