รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม145200.00
นาจะหลวย10900.00
น้ำยืน30500.00
บุณฑริก33430.90
ทุ่งศรีอุดม5024.00
น้ำขุ่น5100.00