รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เดชอุดม1452103771.42
นาจะหลวย10987.34
น้ำยืน30572.30
บุณฑริก33482.40
ทุ่งศรีอุดม5036.00
น้ำขุ่น5100.00