รายงาน::ตรวจสอบ ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ

 



แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอเยี่ยมทั้งหมดมีผลการเยี่ยมที่ผิดปกติร้อยละ
เดชอุดม105700.00
นาจะหลวย14500.00
น้ำยืน51600.00
บุณฑริก59510.17
ทุ่งศรีอุดม12800.00
น้ำขุ่น14100.00