รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม41500.00
นาจะหลวย10376.80
น้ำยืน30100.00
บุณฑริก33900.00
ทุ่งศรีอุดม4700.00
น้ำขุ่น5411.85