รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม670853850.57
นาจะหลวย187832041.09
น้ำยืน227121150.51
บุณฑริก329521510.46
ทุ่งศรีอุดม7561290.38
น้ำขุ่น123292301.87