รายงาน::ตรวจสอบช่วงค่าความดัน Pulse Pressure ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม670852000.30
นาจะหลวย1878390.05
น้ำยืน22712320.14
บุณฑริก32952250.08
ทุ่งศรีอุดม7561170.22
น้ำขุ่น12329290.24