รายงาน::ตรวจสอบการเยี่ยมมารดาหลังคลอด

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม121100.00
นาจะหลวย30010.33
น้ำยืน61400.00
บุณฑริก71300.00
ทุ่งศรีอุดม14200.00
น้ำขุ่น14800.00