รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เดชอุดม299900.00
นาจะหลวย87400.00
น้ำยืน149200.00
บุณฑริก149800.00
ทุ่งศรีอุดม41800.00
น้ำขุ่น55010.18